Historia wspólnoty greckokatolickiej w Lublinie

Historia wspólnoty greckokatolickiej w Lublinie
Volodymyr Dyshlevuk
Wydawnictwo Episteme
Lublin 2019
Spis treści:
Wstęp
Rozdział I.
Unici w Lublinie – od początków do likwidacji przez cara
Rozdział II.
Burzliwy wiek XX
2.1. Eksperyment z neounią
2.2. Grekokatolicy lubelscy w Polsce Ludowej
2.3. Druki podziemne
Rozdział III.
Odrodzenie grekokatolicyzmu w Lublinie
3.1. Powstanie odrębnej parafii. Wędrująca cerkiew z Muzeum Wsi Lubelskiej
3.2. Cerkiew parafialna pw. Objawienia Pańskiego w Korczminie
3.3. Konflikt wokół Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
3.4. Wspólnota wiernych
3.5. Postać bł. Emiliana Kowcza
3.6. Chór
3.7. Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
3.8. Watki greckokatolickie w toponimice Lublina
3.9. Ksiądz mitrat Stefan Batruch
Zakończenie
Bibliografia
Ilustracje